Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Toepassingsgebied
+ 3. Vaststelling en oplegging
+ 4. Opgave bedrijfsgegevens
- 5. Verstrekken van gegevens
+ 6. Ambtshalve heffing
+ 7. Betaling van de heffing
+ 8. Toezicht
+ 9. Handhaving
+ 10. Bescherming gegevens
+ 11. Bijzondere bepalingen
+ 12. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien de door een ondernemer verschuldigde heffing door het productschap is vastgesteld op basis van gegevens ontleend aan het KIP, is het bepaalde in artikel 4 niet van toepassing.
2.
In het geval de aan het KIP ontleende gegevens naar het oordeel van de voorzitter onjuist of onvolledig zijn en het productschap de ondernemer daarvan op de hoogte heeft gesteld, is de ondernemer gehouden om maandelijks, uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van een kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
Indien de door een ondernemer verschuldigde heffing door de voorzitter wordt vastgesteld op basis van de door de ondernemer in het kader van de Landbouwtelling aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekte gegevens, is het gestelde in artikel 4 niet van toepassing.
4.
In het geval de aan de Landbouwtelling ontleende gegevens naar het oordeel van de voorzitter onjuist of onvolledig zijn en het productschap de ondernemer daarvan op de hoogte heeft gesteld, is de ondernemer gehouden om door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.