Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verlenging Regeling Diversiteitsimpuls Werving en Behoud

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verlenging Regeling Diversiteitsimpuls Werving en Behoud Aan: de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD; i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen en het KLPD; de hoofden P&O van de regionale politiekorpsen en het KLPD; de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP. Geachte heer, mevrouw,
Onder verwijzing naar de brief van mijn ambtsvoorganger betreffende de Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud , d.d. 6 februari 2001, deel ik u het volgende mede.
In het kader van genoemde regeling heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de jaren 2000 t/m 2002 jaarlijks € 2,36 mln. toegekend aan de (regionale) politiekorpsen ten behoeve van de diversiteitprojecten.
De Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud vervalt 31 december 2003. Dit houdt verband met de financiële verantwoording van de in 2002 toegekende en bestede subsidiegelden in de (regionale) jaarrekening 2002 die in 2003 bij mij wordt ingediend.
Inmiddels is gebleken dat in een aantal korpsen deze gesubsidieerde projecten, om diverse redenen, later dan was gepland zijn gestart. Dit heeft tot gevolg dat deze projecten niet binnen de gestelde termijn zullen zijn afgerond, zodat er in dat kader ook in 2003 nog bestedingen zullen plaatsvinden.
Daar ik er veel belang aan hecht dat deze projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd, heb ik, gelet op het bovenstaande, besloten de Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud met een jaar te verlengen tot 31 december 2004. Hierdoor wordt de korpsen de gelegenheid geboden de projecten die niet binnen de gestelde termijn zijn gerealiseerd alsnog in 2003 af te ronden en de eindverantwoording van de subsidiegelden op te nemen in de (regionale) jaarrekening 2003 die in 2004 bij mij worden ingediend.
Overigens ben ik voornemens medio 2003 een evaluatie te laten plaatsvinden naar de voortgang van de projecten die in het kader van de betreffende regeling zijn gesubsidieerd. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.
Hoogachtend,
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Staatssecretaris
voor deze,
de
directeur Politie
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php