{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 1 november 2001 tot vaststelling van de Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, van 25 oktober 2001, nr. 5127199/801;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de commissie van deskundigen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de Wet op het Notarisambt 1999.
Artikel 2
De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding.
Artikel 3
De vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld op € 6663.
Artikel 4
De vergoeding van de leden wordt vastgesteld op € 5330.
Artikel 5
De vergoeding van de plaatsvervangend leden wordt naar rato van deelname vastgesteld op een evenredig deel van de vergoeding van de leden.
Artikel 7
Indien de voorzitter of een lid van de Commissie niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de vergoeding, genoemd in de artikelen 3 en 4 naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 8
De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 november 2001
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de veertiende februari 2002
De Minister van Justitie,