Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 23 juli 2001, houdende de vergoedingen voor de leden van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB (Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Minister van Economische Zaken van 10 juli 2001, kenmerk O/FO 01028090;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De voorzitter van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangt een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,16.
Artikel 2
De andere leden van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van deze leden wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.
Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 23 juli 2001
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de dertiende september 2001
De Minister van Justitie,