Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2004.
Besluit van 12 april 2001, houdende bepalingen inzake de vergoeding van de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken (Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 9 april 2001, nr. DJZ/BR/0220a-01;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De voorzitter en de overige leden van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen als vaste beloning een bedrag per maand dat wordt berekend door de maximumbezoldiging per maand behorend bij de schalen 18 respectievelijk 17 te delen door 21,75 en te vermenigvuldigen met de werklast uitgedrukt in dagen. Een zittingsdag telt daarbij voor twee dagen. Het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 april 2001
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven tiende mei 2001
De Minister van Justitie,