Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
- Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 4.12. Opschorten termijn [Treedt in werking per 01-07-2016]
De in artikel 4.10, vierde lid , bedoelde termijn wordt opgeschort, zolang over een aanbod van de Staat tot aankoop van een beschermd cultuurgoed: 
Artikel 4.12. Opschorten termijn
De in artikel 4.10, vierde lid , bedoelde termijn wordt opgeschort, zolang over een aanbod van de Staat tot aankoop van een beschermd cultuurgoed: 
a. bij de rechtbank Den Haag een procedure als bedoeld in artikel 4.14, eerste lid , aanhangig is; of 
a. bij de rechtbank Den Haag een procedure als bedoeld in artikel 4.14, eerste lid , aanhangig is; of 
b. tussen de Staat en de eigenaar een overeenkomst tot arbitrage bestaat. 
b. tussen de Staat en de eigenaar een overeenkomst tot arbitrage bestaat.