Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet1.
Onze Minister stelt nadere regels over het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat. 
1.
Onze Minister stelt nadere regels over het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat. 
2.
De regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
2.
De regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. onderhoud en restauratie; 
a. onderhoud en restauratie; 
b. registratie en administratie; 
b. registratie en administratie; 
c. veiligheidszorg; 
c. veiligheidszorg; 
d. schade, aansprakelijkheid en verzekeringen; en 
d. schade, aansprakelijkheid en verzekeringen; en 
e. waardering van en advisering over cultuurgoederen door Onze Minister. 
e. waardering van en advisering over cultuurgoederen door Onze Minister.