Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen
- § 3. Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen
+ § 4. De Europese erfrechtverklaring
+ § 5. Wijzigingen in andere wetten
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringswet Verordening erfrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het verlof tot tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 60 van de verordening, wordt gevraagd bij verzoekschrift aan de voorzieningenrechter. Artikel 993 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing.
2.
Op verzoeken, bedoeld in het eerste lid, zijn artikel 3, tweede tot en met zesde lid, en artikel 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
De autoriteit, bedoeld in artikel 59, eerste lid, tweede volzin, en in artikel 60, tweede lid, van de verordening, is de notaris die de authentieke akte heeft verleden of de notaris die zijn protocol heeft overgenomen.
Artikel 7
De artikelen 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlof tot tenuitvoerlegging van een gerechtelijke schikking als bedoeld in artikel 61 van de verordening.