Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 1a. Landelijke verwijsindex
+ Hoofdstuk 2. Aanspraken op jeugdzorg ingevolge de wet
+ Hoofdstuk 3. Aanspraken vreemdelingen
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing van vormen van geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen ten aanzien waarvan de stichting tot taak heeft vast te stellen op welke zorg een cliënt is aangewezen
+ Hoofdstuk 5. Rechtstreekse verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg
+ Hoofdstuk 6. Aanspraak in spoedeisende situaties
+ Hoofdstuk 7. De inhoud van het indicatiebesluit
+ Hoofdstuk 8. De termijn gedurende welke de aanspraak geldt
+ Hoofdstuk 8a. De kwaliteit van de zorgaanbieder
+ Hoofdstuk 8b. Burgerservicenummer
+ Hoofdstuk 9. Kwaliteit en werkwijze bureaus jeugdzorg
+ Hoofdstuk 9A. Klachtrecht gesloten jeugdzorg
+ Hoofdstuk 10. Samenwerking stichting en de raad voor de kinderbescherming
+ Hoofdstuk 11. Rechtspersonen aanvaard als bedoeld in de artikelen 254 en 302 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
+ Hoofdstuk 12. De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en de verplichtingen van stichtingen en zorgaanbieders
+ Hoofdstuk 12a. Voorwaarden voor erkenning als kwaliteitsregister jeugd
+ Hoofdstuk 12b. Het indienen van een tuchtklacht door de Inspectie jeugdzorg
- Hoofdstuk 13. Bijdragen in de kosten van jeugdzorg
+ Hoofdstuk 13a. De uitkeringen
+ Hoofdstuk 14. Wijziging van andere besluiten
+ Hoofdstuk 15. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 71b Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 71b
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen kan de verschuldigde ouderbijdrage slechts buiten invordering stellen indien het betreft een bijdrageplichtige die:
c. zak- en kleedgeld ontvangt op grond van artikel 41 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden of;
d. rechtens zijn vrijheid is ontnomen en de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt in een penitentiaire inrichting, in een inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden, in een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en geen inkomen heeft.