Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepaling
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
+ Geheimhouding
+ Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987
De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,
gelet op, artikel 4, vijfde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
slachtgegevens de in het kader van de classificatie van slachtvarkens, als bedoeld in de Verordening classificatie slachtvarkens 1987, aan het produktschap ter beschikking gestelde gegevens betreffende de classificatie, weging en identificatie van slachtvarkens.

Voor het overige wordt de terminologie van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 overgenomen.
Artikel 2
De be- of verwerker is verplicht de slachtgegevens wekelijks ter beschikking te stellen aan het produktschap.
Artikel 3
De be- of verwerker is verplicht de van het produktschap terugontvangen diskettes onverwijld ter beschikking te stellen aan de desbetreffende medewerker van de classificatie-organisatie.
1.
Het produktschap verplicht zich de slachtgegevens uitsluitend te gebruiken voor de navolgende doeleinden:
a) toezicht op de naleving van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987;
b) begeleiding van de classificatie;
c) statistische informatie;
d) prijswaarneming.
2.
Het produktschap verplicht zich ertoe zorg te dragen, dat slachtgegevens slechts in gecumuleerde vorm verstrekt worden aan derden en/of gepubliceerd worden, waarbij geen direkte relatie te leggen is naar de door een individueel bedrijf verstrekte slachtgegevens.
1.
Het produktschap verplicht zich ertoe zorg te dragen, dat de slachtgegevens, zoals die aan het produktschap worden verstrekt, uitsluitend ter inzage beschikbaar zijn voor de Voorzitter en door hem daartoe aangewezen personeelsleden van het secretariaat van het produktschap.
2.
Het produktschap draagt er zorg voor, dat door de in het eerste lid bedoelde medewerkers van het produktschap mondeling noch schriftelijk mededeling gedaan wordt aan derden/andere medewerkers van het produktschap omtrent de inhoud van de per bedrijf verstrekte slachtgegevens, een en ander voorzover mededeling aan andere medewerkers niet strikt noodzakelijk is in verband met de administratief-technische verwerking van de gegevens.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987.
2.
Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 in werking treedt.
De
Voorzitter
voor deze
plaatsvervangend voorzitter