Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Aanwijzing veengronden, zand- of lössgronden en kleigronden
- Hoofdstuk III. Verhandelen van meststoffen
+ Hoofdstuk IV. Gebruiksnormen, tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond en opgave basisregistratie percelen
+ Hoofdstuk V. Opslagcapaciteit dierlijke meststoffen
+ Hoofdstuk VI. Administratieve verplichtingen landbouwbedrijven
+ Hoofdstuk VII. Administratieve verplichtingen intermediairs
+ Hoofdstuk VIII. Administratieve verplichtingen overige leveranciers en afnemers bedrijven
+ Hoofdstuk IX. Vervoer van meststoffen
+ Hoofdstuk IXa. Mestverwerking
+ Hoofdstuk X. Regels inzake de hoeveelheidbepaling
+ Hoofdstuk Xa. Verantwoorde groei melkveehouderij
+ Hoofdstuk XI. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 21 lid 1 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:
a. de eisen waaraan afvalstoffen of reststoffen van organische, dierlijke of plantaardige oorsprong moeten voldoen;
b. de eisen waaraan het bewerkingsprocédé van zuiveringsslib, van herwonnen fosfaten en van overige afvalstoffen of reststoffen van organische, dierlijke of plantaardige oorsprong moet voldoen, welke eisen mede betrekking kunnen hebben op de te bewerken stoffen;
c. de homogeniteit, de stabiliteit of de gelijkmatigheid van de samenstelling van de meststoffen;
d. de wijze waarop de hoeveelheden nutriënten, organische stof, zware metalen en organische microverontreinigingen in meststoffen, alsmede de verdere samenstelling van meststoffen worden bepaald;
e. de gebruiksaanwijzing van de meststoffen;
f. de overige gegevens waarvan meststoffen zijn voorzien;
g. de wijze waarop de gegevens worden aangebracht; en
h. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de artikelen 11, 14 en 15 geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.