Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. Belastingplicht ( Hoofdstuk I van de wet)
+ Hoofdstuk 2a
+ Hoofdstuk 3. Verklaringen gebruik auto
- Hoofdstuk 4. Pensioenregelingen ( Hoofdstuk IIB van de wet)
+ Hoofdstuk 4a. Heffing van de inhoudingsplichtige ( hoofdstuk V van de wet): extraterritoriale werknemers
+ Hoofdstuk 4b
+ Hoofdstuk 5. Aanvullende regelingen ( Hoofdstuk VI van de wet)
+ Hoofdstuk 6. Belastingheffing van artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen ( hoofdstuk VII en VIIA van de wet)
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen ( Hoofdstuk VIII van de wet)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
artikel 18a van de wet artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in , bedoelde bedrag vervangen door 75% van
meer dan maar niet meer dan  
1,701% € 10.343
1,701% 1,788% € 11.675
2.
artikel 18a van de wet artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin
Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in , bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer dan maar niet meer dan  
1,483% € 11.704
1,483% 1,570% € 13.211
3.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 18a, derde lid, van de wet.
4.
De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot partnerpensioen en wezenpensioen, met dien verstande dat daarbij de in het eerste lid en het tweede lid opgenomen percentages naar evenredigheid worden verlaagd overeenkomstig de verhouding tussen de in artikel 18b, tweede en eerste lid, onderscheidenlijk artikel 18c, tweede en eerste lid, van de wet genoemde percentages per dienstjaar en die in artikel 18a van de wet.
5.
Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het eerste en tweede lid bedoelde bedragen bij ministeriële regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, van de wet in het kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag en het ingevolge artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, van de wet in het vorige kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag.