Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Het classificatiesysteem
+ Het weegwerktuig
+ Apparatuur en formule
+ Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2006.
Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987
De Voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees,
gelet op, artikel 1, onder 29, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en
de artikelen 1, onder 14 en 15, 4, derde lid en 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt overgenomen de terminologie van de Verordening Slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.
Artikel 2
De classificatie dient uitgevoerd te worden met behulp van het "Philipsvarkensclassificatiesysteem", als omschreven in de systeembeschrijving dd. 23 januari 1987 en eventuele latere aanpassingen van deze systeembeschrijving.
Artikel 3
Onder weegwerktuig in de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 wordt verstaan het weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur welke functies van het weegwerktuig uitvoert.
Artikel 4
Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van de in de beschikking van de Commissie dd. 26 januari 1987 "Tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in Nederland" (pb. EEG nr. 51, dd. 20 februari 1987) genoemde apparatuur en formule.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987.
2.
Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 in werking treden.
De
Voorzitter
voor deze
plaatsvervangend voorzitter