{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Machtigingswet instelling visserijzone

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 november 1977, tot uitvoering van de artikelen 1, 2 en 3 van de Machtigingswet instelling visserijzone
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 14 november 1977, Directie Integratie Europa, DIE-293584, gedaan mede namens Onze Ministers van Landbouw en Visserij, Justitie en Defensie;
Gelet op de Machtigingswet tot instelling visserijzone;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is voor de Nederlandse kust in de Noordzee een visserijzone vanaf de basislijn van de territoriale zee.
De buitengrens zal dezelfde zijn als die welke geldt voor de afbakening van het Nederlandse deel van het continentale plat onder de Noordzee.
Artikel 2
In de artikel 1 bedoelde zone oefent het Koninkrijk, met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht stelt, de uitsluitende rechtsbevoegdheid ten aanzien van visserij-aangelegenheden uit.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en het Publikatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.
Soestdijk, 23 november 1977
De Minister van Buitenlandse Zaken
Uitgegeven de drieëntwintigste december 1977
De Minister van Justitie,