Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Uitvoeringsbesluit d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen uitvoeringsregels omtrent de authenticiteit van vruchtenlimonades; Uitvoeringsbesluit authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 2 en 3 van de Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003;
gezien:
het advies van de Commissie voor Frisdranken en Waters conform het bepaalde in artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen het navolgende Uitvoeringsbesluit.
1.
De in artikel 2 van de "Verordeningauthenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003" genoemde criteria zijn bij tien procent vruchtensap de volgende:
a. Voor sinaasappelvruchtenlimonades("sinas").
* Kalium (K) (bepaald volgens NEN-norm 6399) : minimaal 150 mg/l limonade
* Fosfor (P) (bepaald volgens NEN-norm 6395) : minimaal 12 mg/l limonade
* Proline (bepaald volgens NEN-norm 6398) : minimaal 57,5 mg/l limonade
* Formolgetal (bepaald volgens NEN-norm 6397) : minimaal 15 ml 0.1 N NaOH/I limonade
* D-isocitroenzuur (bepaald volgens NEN-norm 6396) : minimaal 7 mg/l limonade
  Asparaginezuur : minimaal 0,17 mmol/l limonade
  Serine : minimaal 0,10 mmol/l limonade
  Asparagine : minimaal 0,17 mmol/l limonade
  Glutaminezuur : minimaal 0,05 mmol/l limonade
  Alanine : minimaal 0,07 mmol/l limonade
  Gamma-aminoboterzuur : minimaal 0,17 mmol/l limonade
  Arginine : minimaal 0,25 mmol/l limonade
  Glycine : maximaal 0,03 mmol/l limonade
  Glutamine : maximaal 0,05 mmol/l limonade
  Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 11,2 °Brix      
b. voor citroenvruchtenlimonades ("lemon", "bitter-lemon", e.d.).
* Kalium (K) (bepaald volgens NEN-norm 6399) : minimaal 110 mg/l limonade
* Fosfor (P) (bepaald volgens NEN-norm 6395) : minimaal 9 mg/l limonade
* Formolgetal (bepaald volgens NEN-norm 6397) : minimaal 14 ml 0,1 N NaOH/l limonade
* D-isocitroenzuur (bepaald volgens NEN-norm 6396) : minimaal 25 mg/l limonade
* L-appelzuur (bepaald volgens NEN-norm 6393) : minimaal 0,14 g/l limonade
  Asparaginezuur : minimaal 0,23 mmol/l limonade
  Serine : minimaal 0,13 mmol/l limonade
  Asparagine : minimaal 0,10 mmol/l limonade
  Glutaminezuur : minimaal 0,11 mmol/l limonade
  Alanine : minimaal 0,09 mmol/l limonade
  Gamma-aminoboterzuur : minimaal 0,06 mmol/l limonade
  Arginine : maximaal 0,06 mmol/l limonade
  Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 8,5 °Brix      
c. voor grapefruit-vruchtenlimonades
* Kalium (K) (bepaald volgens NEN-norm 6399) : minimaal 100 mg/l limonade
* Fosfor (P) (bepaald volgens NEN-norm 6395) : minimaal 10 mg/l limonade
* Forrnolgetal (bepaald volgens NEN-norm 6397) : minimaal 15 ml 0, 1 N NaOH/l limonade
* D-isocitroenzuur (bepaald volgens NEN-norm 6396) : minimaal 14 mg/l limonade
* L-appelzuur (bepaald volgens NEN-norm 6393) : maximaal 0,1 g/l limonade
  Asparaginezuur : minimaal 0,3 mmol/l limonade
  Serine : minimaal 0,1 mmol/l limonade
  Asparagine : minimaal 0,18 mmol/l limonade
  Glutaminezuur : minimaal 0,055 mmol/l limonade
  Proline : minimaal 0,17 mmol/l limonade
  Alanine : minimaal 0,07 mmol/l limonade
  Gamma-aminoboterzuur : minimaal 0,15 mmol/l limonade
  Arginine : minimaal 0,14 mmol/l limonade
  Glycine : maximaal 0,05 mmol/l limonade
  Glutamine : maximaal 0,05 mmol/l limonade
  Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 10,0 °Brix      
d. voor appelvruchtenlimonades
* Kalium (K) (bepaald volgens NEN-norm 6399) : minimaal 100 mg/l limonade
* Fosfor (P) (bepaald volgens NEN-norm 6395) : minimaal 4,9 mg/l limonade
* L-appelzuur (bepaald volgens NEN-norm 6393) : minimaal 0,52 g/l limonade
  Sorbitol (bepaald volgens NEN-norm 6392) : minimaal 0,31 g/l limonade
* Formolgetal (bepaald volgens NEN-norm 6397) : minimaal 3,7 ml 0,1 N NaOH/l limonade
  Glycine : maximaal 0,01 mmol/l limonade
  Proline : maximaal 0,01 mmol/l limonade
  Vrij asparagine + asparaginezuur : minimaal 80 % van het totaal aan vrije aminozuren
  Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 11,2 °Brix  
e. voor zwarte bessenvruchtenlimonades.
* Kalium (K) (bepaald volgens NEN-norm 6399) : minimaal 206 mg/l limonade
* Fosfor (P) (bepaald volgens NEN-norm 6395) : minimaal 15 mg/l limonade
* Formolgetal (bepaald volgens NEN-norm 6397) : minimaal 9.6 ml 0,1 N NaOH/l limonade
* D-isocitroenzuur (bepaald volgens NEN-norm 6396) : minimaal 16 mg/l limonade
* L-appelzuur (bepaald volgens NEN-norm 6393) : maximaal 280 mg/l limonade
  Asparaginezuur : minimaal 0,02 mmol/l : maximaal 0,07 mmol/l.
  Serine : minimaal 0,02 mmol/l. : maximaal 0,09 mmol/l.
  Asparagine : minimaal 0,02 mmol/l. : maximaal 0,25 mmol/l.
  Glutaminezuur : minimaal 0,03 mmol/l. : maximaal 0,13 mol/l.
  Alanine : minimaal 0,04 mmol/l. : maximaal 0,20 mmol/l.
  Gamma-aminoboterzuur : minimaal 0,06 mmol/l. : maximaal 0,28 mmol/l.
  Tyrosine - : maximaal 0,02 mmol/l.
  Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad) : minimaal 10.0°Brix    
2.
Voor het vaststellen van de criteria voor lagere sapgehaltes kan voor de in lid 1 genoemde criteria een evenredige omrekeningsfactor worden toegepast, voor zover het een sapgehalte van tenminste 5% betreft. Hetzelfde geldt voor hogere sapgehaltes, voorzover de drank een vruchtenlimonade is.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
De in artikel 1 genoemde aminozuren worden bepaald aan de hand van NEN-norm 6394, de norm voor het gehalte aan vrije aminozuren.
1.
Vruchtenlimonade wordt nog geacht aan het totaal van de authenticiteitscriteria te voldoen indien slechts ten aanzien van één van de met een asterisk aangeduide criteria een afwijking van maximaal 10% geconstateerd wordt, terwijl ten aanzien van de criteria voor de aminozuren (met uitzondering van die voor appelvruchtenlimonade) slechts een afwijking van maximaal 1x10% en 1x25% mag worden geconstateerd.
2.
Voor appelvruchtenlimonade geldt ten aanzien van de criteria voor de aminozuren dat voor het asparagine/asparaginezuur criterium geen afwijking wordt toegelaten, terwijl slechts één afwijking van maximaal 10% toelaatbaar wordt geacht met betrekking tot de criteria voor glycine en proline.
3.
Bij aminozuren waarvoor een minimum- en een maximumgehalte is vastgesteld heeft het afwijkingspercentage respectievelijk betrekking op een lager (dan het minimum-) of hoger (dan het maximum-) gehalte dan genoemd.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Alle criteria hebben betrekking op bestanddelen, voor zover deze afkomstig zijn uit het betreffende authentieke vruchtensap. Het sap dient onvergist te zijn.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Vruchtenlimonade, die niet voldoet aan de in artikel 1 genoemde criteria, wordt geacht niet overeenkomstig het bij dit besluit bepaalde te zijn bereid, tenzij aan en ten genoegen van de met het toezicht op de naleving van de verordening belaste diensten kan worden aangetoond, dat zij bereid is met inachtneming van de bepalingen van dit besluit.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Dit Uitvoeringsbesluit is niet van toepassing op geïmporteerde vruchtenlimonades, die rechtmatig zijn vervaardigd en op de markt gebracht in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, voor zover deze het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Het Uitvoeringsbesluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit authenticiteit vrucbtealimonadesProductschap Dranken 2003".
Den Haag, 13 november 2002
voorzitter
secretaris