Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit artikelen 23, 31 en 65 van de Wet op de registeraccountants

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 23 april 1997, houdende uitvoering van de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 1997, nr. 97010285 WJA/W;
Gelet op de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants;
De Raad van State gehoord (advies van 1 april 1997, nr. W10.97.0122);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 april 1997, nr. 97021421 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De openbaarmaking, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants, geschiedt door plaatsing in de Staatscourant .
Artikel 2
De bekendmakingen, bedoeld in de artikelen 23, tweede lid, en 31, derde lid, van de Wet op de Registeraccountants, geschieden door plaatsing in de Staatscourant .
Artikel 3
De mededeling, bedoeld in artikel 65 van de Wet op de Registeraccountants , wordt geplaatst in de Staatscourant .
Artikel 4
Het besluit van 1 juni 1967 tot uitvoering van de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, vierde lid, 60 , vijfde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants ( Stb. 300) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 april 1997
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de derde juni 1997
De Minister van Justitie,