Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Doelstelling
+ Hoofdstuk 3. Organen en inrichting van de organisatie
+ Hoofdstuk 4. Strategisch plan
+ Hoofdstuk 5. Geldmiddelen
+ Hoofdstuk 6. Inlichtingen, verslaglegging en controle
+ Hoofdstuk 7. Goedkeuring, schorsing, vernietiging en taakverwaarlozingsregeling
+ Hoofdstuk 8. Overige onderwerpen
+ Hoofdstuk 9. Nadere regels
- Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

TNO-wet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 38
Het strategisch plan, bedoeld in artikel 19, wordt door de raad van bestuur voor de eerste maal bij Onze minister ingediend voor 1 april 1987.
Artikel 39
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gaan alle rechten en verplichtingen van de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, bedoeld in de Wet van 30 oktober 1930 (Stb. 416) over op de Organisatie, bedoeld in deze wet, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.
2.
Wettelijke procedures en rechtsgedingen, waarbij de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek partij is, worden voortgezet ten name van de Organisatie.
3.
Ten aanzien van de in de vorige leden begrepen onroerende zaken zal verandering in de tenaamstelling in de kadastrale legger plaatshebben. De raad van bestuur doet de daartoe nodige opgave aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.
4.
Terzake van verkrijgingen, bedoeld in dit artikel, is de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) niet van toepassing.
Artikel 41
De voorzitter en de andere leden van het dagelijks bestuur, bedoeld in het TNO-besluit 1980, worden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voorzitter en leden van de raad van bestuur.
Artikel 42
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet worden al degenen, die in dienst zijn van de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, bedoeld in de wet van 30 oktober 1930, geacht in dienst te zijn van de Organisatie, bedoeld in deze wet, tenzij zij binnen twee maanden na dat tijdstip te kennen geven dit niet te wensen.
Artikel 43
Het verslag, bedoeld in artikel 12 van de Wet van 30 oktober 1930 (Stb. 416), wordt voor het laatst uitgebracht over het kalenderjaar, voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
Artikel 44
De Wet van 30 oktober 1930 tot regeling van het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Stb. 416) wordt ingetrokken.
1.
Deze wet kan worden aangehaald als: TNO-wet.
2.
Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.