Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j en derde lid, en 47, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet;
accountantsregister: het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de wet;
bestuur: het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet;
examen praktijkopleiding RA: het examen, bedoeld in artikel, 47, eerste lid, tweede volzin, van de wet, ter afronding van de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister met de vermelding van de beroepstitel van Registeraccountant;
praktijkopleiding: de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 47, eerste lid, eerste volzin van de wet;
verordening: de Verordening op de praktijkopleidingen ;
wet: de Wet op het accountantsberoep .
1.
Om ervaring op te kunnen doen met een gedeeltelijke integratie van:
het examen ter afronding van de opleiding tot accountant passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de beroepstitel van Registeraccountant, niet zijnde het examen praktijkopleiding RA; en
het examen praktijkopleiding RA.
kan bij nadere voorschriften van de bepalingen, genoemd in het tweede lid worden afgeweken.
2.
De bepalingen, bedoeld in het eerste lid betreffen:
1.
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie daarvan in de Staatscourant en vervalt op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant.
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.