Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
- Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor de indiening van een aanvraag, zijnde geen verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, zijn de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 4.200,– verschuldigd.
2.
Voor het samenvatten en evalueren van gegevens die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in eerste lid, zijn, voor zover van toepassing, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 3 en voor biociden als genoemd in artikel 14 verschuldigd.
3.
Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd: € 1.260,–.
4.
Indien de beoordeling conform het overgangsrecht wordt uitgevoerd, zijn voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.050,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.260,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid: € 1.890,–
d. criteria ten aanzien van het milieu: € 1.890,–
e. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 210,–
f. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.260,–.
5.
Indien gebruik wordt gemaakt van EU-conforme beoordelingmethodieken zijn voor de beoordeling, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 15 verschuldigd.
6.
In afwijking van het eerste lid zijn voor de indiening van een verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 630,– verschuldigd.
7.
Voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.100,–.
8.
In afwijking van het zevende lid is voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, voor afgeleide toelatingen het volgende bedrag verschuldigd: € 150,–.