Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
- Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 14. algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 13, zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
4.1 Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal € 630,–
4.2 Analyse methode bodem € 105,–
4.2 Analyse methode lucht € 105,–
4.2 analyse methode water € 105,–
4.2 Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels € 105,–
4.3 Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten € 210,–
5 werkzaamheid van het middel € 1.260,–
6.1.1 bepaling acute orale toxiciteit € 325,–
6.1.2 Bepaling acute percutane toxiciteit € 325,–
6.1.3 Bepaling acute inhalatoire toxiciteit € 805,–
6.1.4 bepaling van de oogirritatie € 325,–
6.1.4 bepaling van de huidirritatie € 325,–
6.1.5 bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 645,–
6.2 onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren kostprijs
6.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.3.2 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening € 1.285,–
6.3.3 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening € 965,–
6.4.1 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.4.2 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening € 1.610,–
6.4.3 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening € 1.610,–
6.5 chronische orale toxiciteit € 1.285,–
6.6.1 in vitro onderzoek: terugmutatietest € 325,–
6.6.2 in vitro mammalian cytogenetic test € 485,–
6.6.3 in vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen € 485,–
6.6.4 in vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test € 805,–
6.6.5 in vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow € 805,–
6.6.6 genotoxiteitsproeven (geslachtscellen) € 805,–
6.7 Onderzoek naar de carcinogeniteit € 1.930,–
6.8.1 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort) € 1.285,–
6.8.2 multigeneratie-onderzoek € 1.930,–
6.9 Neurotoxiciteitsstudie € 965,–
6.10 Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren kostprijs
6.12.4 Epidemiologische studies op de algemene populatie kostprijs
6.13 Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren kostprijs
6.14 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling kostprijs
6.15 Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 Overig onderzoek metabolisme en kinetiek kostprijs
6.15 Overig onderzoek residuen kostprijs
6.16 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel kostprijs
6.17 Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten kostprijs
7.1.1.1.1 Hydrolyse afbraak € 645,–
7.1.1.1.2 fotochemische afbraak in water € 965,–
7.1.1.2.1 bepaling ready biodegradability € 325,–
7.1.1.2.2 bepaling inherent biodegradability € 325,–
7.1.1.2.3 bepaling biodegradability in zeewater € 325,–
7.1.2.1.1 Aerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.1.2 Anaerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.2.1 biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.2.2.2 biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.3 adsorptie/desorptie screening test € 1.285,–
7.1.4 Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen kostprijs
7.1.4.1 Veldtest naar accumulatie in sediment kostprijs
7.2.1 Aerobe omzetting in bodem, standaard studie € 965,–
7.2.2 Aerobe omzetting in bodem, overige studies kostprijs
7.2.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem € 965,–
7.2.2.2 veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie € 1.930,–
7.2.2.3 Gebonden residu in bodem studies € 965,–
7.2.2.4 Andere studies mbt omzetting in bodem kostprijs
7.2.3.1 adsorptie en desorptie in de bodem € 965,–
7.2.3.2 adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem € 965,–
7.3.1 gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht € 645,–
7.3.2 Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht kostprijs
7.4.1.1 acute toxiciteit voor vissen € 485,–
7.4.1.2 acute toxiciteit ongewervelde organismen € 485,–
7.4.1.3 effecten op de groei van algen € 485,–
7.4.1.4 remming van micro-organismen in water € 1.210,–
7.4.2 Bioconcentratie studies € 645,–
7.4.3.1 semi-chronische toxiciteit voor vissen € 645,–
7.4.3.2 effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen € 645,–
7.4.3.3.1 bioaccumulatie bij vissen € 645,–
7.4.3.3.2 bioaccumulatie bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.4 effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.5 Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna) € 645,–
7.4.3.5.1 effecten op sedimentorganismen € 485,–
7.4.3.5.2 effect op waterplanten € 645,–
7.5.1.1 remming van micro-organismen in bodem € 645,–
7.5.1.2 acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen Kostprijs
7.5.1.3 Acute toxiciteit voor planten € 965,–
7.5.2.1 reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem Kostprijs
7.5.2.2 chronische test met landplanten kostprijs
7.5.3.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels € 485,–
7.5.3.1.2 Kort durende toxiciteit voor vogels € 645,–
7.5.3.1.3 reproductietoxiciteit voor vogels € 965,–
7.5.4.1 Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen € 805,–
7.5.5 Bioconcentratie studies, terrestrisch € 645,–
7.5.5.1 Bioconcentratie, overige studies kostprijs
7.5.6 effecten op andere niet-doel organismen in de bodem Kostprijs
7.5.7.1 Overige studies met zoogdieren Kostprijs
7.5.7.1.1 acute orale toxiciteit voor zoogdieren € 325,–
7.5.7.1.2 kort durende toxiciteit voor zoogdieren € 1.285,–
7.5.7.1.3 reproductietoxiciteit voor zoogdieren € 1.930,–