Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 5. algemeen
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.260,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 840,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,–
2. ecotoxicologie: € 2.940,–
f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–
g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
Artikel 5a. zaaizaadmiddel voor export
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder c. en e. zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:
a. criteria ten aanzien van de toepasser: € 160,–
b. criteria ten aanzien van het milieu: € 160,–.
Artikel 6. wederzijdse erkenning
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder a, c, d en e zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 840,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel; € 315,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 630,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 1.155,–
2. ecotoxicologie: € 1.995,–.
1.
Artikel 5, sub a, is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet.
2.
In afwijking van artikel 5, sub b., is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet, het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.
Artikel 8. herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel
In afwijking van artikel 5 zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een in Nederland voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, de volgende bedragen verschuldigd:
a. voor de beoordeling van de werkzaamheid: € 840,–
b. voor de beoordeling van het risico ‘toepasser’: € 1.470,–
c. voor de beoordeling van het risico ‘volksgezondheid’: € 1.470,–
d. voor de beoordeling van het risico ‘milieu’:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 630,–
2. ecotoxicologie: € 1.155,–.