Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 3. stofgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende stofgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel totaal € 5.620,–
       
1 en 4.2 de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden totaal € 630,–
2 de fysisch chemische eigenschappen van een stof totaal € 630,–
       
  de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet    
4.3 voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder totaal € 210,–
4.4 voor de bepaling van residuen in de bodem totaal € 105,–
4.5 voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater totaal € 105,–
4.7 voor de bepaling van residuen in de lucht totaal € 105,–
4.8 voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels totaal € 105,–
       
  de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet    
5.1. metabolisme en kinetiek in proefdieren totaal € 4.820,–
  acute toxiciteit    
5.2.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 325,–
5.2.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 325,–
5.2.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 805,–
5.2.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 325,–
5.2.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 325,–
5.2.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 645,–
  kortdurend toxiciteitsonderzoek    
5.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening totaal € 1.285,–
5.3.2 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat) totaal € 1.285,–
5.3.3 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier) totaal € 1.285,–
5.3.4 onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond) totaal € 1.285,–
5.3.5 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening totaal € 965,–
5.3.6 onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening totaal € 1.610,–
5.3.7 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening totaal € 1.285,–
5.3.8 onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening totaal € 1.610,–
  genotoxiciteitsproeven in vitro    
5.4.1 Salmonella typhimurium terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Escherichia coli terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae genmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay totaal € 325,–
5.4.2 in vitro mammalian cytogenetic test totaal € 485,–
5.4.2 in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells totaal € 485,–
5.4.3 genmutatietest in zoogdiercellen totaal € 485,–
5.4.3 DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells totaal € 485,–
  gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)    
5.4.4 micronucleus test totaal € 805,–
5.4.5 mammalian bone marrow cytogenetic test totaal € 805,–
5.4.5 vlekkentest bij muizen totaal € 805,–
5.4.5 unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells totaal € 805,–
5.4.5 mouse heritable translocation assay totaal € 805,–
  sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster totaal € 805,–
  genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)    
5.4.6 rodent dominant lethal test totaal € 805,–
5.4.6 mammalian spermatogonial chromosome aberration test totaal € 805,–
5.5.1 toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit totaal € 1.930,–
5.6.1 multigeneratieonderzoek totaal € 1.930,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) totaal € 1.285,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn) totaal € 1.285,–
5.7.1. acute neurotoxiciteit bij de rat totaal € 965,–
5.7.2 onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit totaal € 1.285,–
5.8–5.10 overige toxiciteit of medische gegevens kostprijs kostprijs
       
  residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
6.1.1, 6.1.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd gewas groep € 645,–
6.2.1 gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
6.2.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
6.2.4 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
6.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
6.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
6.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
  onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
6.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
6.5.1. eigenschappen van het residu studie € 965,–
6.5.2. pulp en balans studies, follow-up studies studie € 645,–
6.6.1 bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) gelabelde w.s. € 1.285,–
6.6.2. bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven) studie € 1.285,–
6.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs Kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
7.1 en 7.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
7.1.1. aerobe afbraakroutestudie studie € 965,–
7.1.2. anaerobe afbraak routestudie studie € 965,–
7.1.3. bodemfotolyse studie € 965,–
7.2.1/7.2.3 aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC studie € 965,–
7.2.2 aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC studie € 965,–
7.2.4/7.2.5 anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
7.3 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
7.3.1. bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
7.3.2 bodemresidustudie studie € 645,–
7.3.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
7.4 adsorptie en desorptie in de bodem    
7.4.1/7.4.2 adsorptiestudie studie € 965,–
7.4.3/7.4.4 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
7.4.5 kolomstudies met verouderd residu studie € 1.285,–
7.4.7 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
7.4.7 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
7.4.8 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
7.4.8. standaardisatiestudie studie € 1.930,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water    
7.5 hydrolytische omzetting in water studie € 645,–
7.6 fotochemische omzetting in water studie € 965,–
7.7 ready biodegradability in water studie € 325,–
7.8 omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen studie € 1.285,–
7.9 onderzoek in de verzadigde zone studie € 1.930,–
7.4.1/7.4.2 adsorptie aan slibdeeltjes studie € 965,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de luch t    
7.10 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
7.12, 7.13 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen    
  vogels    
8.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
8.1.2 dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck totaal € 645,–
8.1.3. dieetonderzoek voor tweede vogelsoort totaal € 645,–
8.1.4 subchronische en reproductietoxiciteit totaal € 965,–
  aquatische organismen    
  vissen    
8.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
8.2.2–8.2.5 chronische toxiciteit voor vissen studie € 645,–
8.2.6 bioconcentratie bij vissen totaal € 645,–
  ongewervelde aquatische organismen    
8.3.1 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
8.3.2 chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 645,–
8.4.a effecten op de groei van algen studie € 485,–
8.6a bepaling effect op waterplanten studie € 645,–
8.5 effecten op sedimentorganismen studie € 485,–
  geleedpotigen    
  bijen    
8.7.1, 8.7.2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
8.7.4 voedingsproef met bijenbroed totaal € 645,–
  toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen    
8.8 effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)    
  regenwormen    
8.9.1 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
8.9.2 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
  bioconcentratie in regenworm (zie middel)    
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
8.10 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
8.15 invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater totaal € 645,–
  effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
  laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
8.16.1 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
8.16.2 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
       
  afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico ( MTR )    
  afleiden MTR bodem totaal € 5.780,–
  afleiden MTR water totaal € 9.795,–
  update MTR bodem totaal € 3.215,–
  update MTR water totaal € 3.215,–
Artikel 3a. Middelgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende middelgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.9 en 6 de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel totaal € 5.620,–
       
  de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel    
7.1 acute toxiciteit    
7.1.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 105,–
7.1.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 105,–
7.1.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 105,–
7.1.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 105,–
7.1.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 105,–
7.1.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 105,–
7.1.7 studie naar combinaties van middelen kostprijs kostprijs
7.3.1 t/m 7.5.4 gegevens over blootstelling Totaal € 1.285,–
7.6 dermale absorptie    
7.6.1 in vivo onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
7.6.2 in vitro onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
       
  residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
8.1.1 aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd gewas groep € 645,–
8.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten gewas groep € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
8.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
8.3 aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd gewas groep € 1.930,–
8.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
8.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
8.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
8.4 onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
8.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
8.5.1 eigenschappen van het residu studie € 965,–
8.5.2 pulp en balans studie, follow-up studie studie € 645,–
8.6 bepaling van residuen in volggewassen gelabelde w.s. € 1.285,–
8.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
9.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
9.1.1 aerobe afbraaksnelheidstudie studie € 965,–
9.1.2. anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
9.2 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
9.2.1 bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
9.2.2 bodemresidustudie studie € 645,–
9.2.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
9.3 adsorptie en desorptie in de bodem    
9.3.1 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
9.3.2 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
9.3.2 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
9.3.3 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
9.3.3 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht    
9.9 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
       
9.10 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van het gewasbeschermingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen    
10.1 vogels    
10.1.6 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
10.1.7 proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
10.1.8 bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.1.9 bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
  aquatische organismen    
10.2.1 vissen    
10.2.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
10.2.2.2 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
10.2.2.3 effecten op de groei van algen studie € 485,–
10.2.3 microcosmos-/mesocosmosstudie studie € 5.140,–
10.2.5.1 chronische blootstelling vis studie € 645,–
10.2.5.2 aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage) studie € 645,–
10.2.5.3 aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test) studie € 645,–
10.2.6.1a chronische daphnia 21 dagen studie € 645,–
10.2.6-7 aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen kostprijs kostprijs
  gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels    
10.3.2.2. bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.3.2.3. bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
10.3.3. proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
  geleedpotigen    
10.4.2.1-2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
10.4.3 residuproef met bijen totaal € 645,–
10.4.4 kooiproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.5 veldproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.7 tunnelproeven met bijen studie € 1.930,–
  andere geleedpotigen dan bijen    
10.5.1 proeven op standaard laboratoriumschaal studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat) studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue) studie € 965,–
10.5.3 proeven onder semi-veldomstandigheden studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (single species) studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (multispecies) studie € 5.140,–
  regenwormen    
10.6.2 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
10.6.3 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
10.6.5 bioconcentratie (residu) in regenworm totaal € 645,–
10.6.4 veldstudies met regenwormen studie € 2.570,–
10.6.6 effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem studie € 645,–
10.6.7 litterbag studie   € 1.285,–
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
10.7.1 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
10.7.2 overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem kostprijs kostprijs
       
  andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
10.8.1 laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
10.8.1.4. veldstudies (single species) terrestrische planten studie € 1.930,–
10.8.1.4. veldstudies (multispecies) terrestrische planten studie € 5.140,–
10.8.2 laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna studie € 485,–
10.8, 10.9 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
10.8, 10.9 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
Artikel 4. micro-organismen
In afwijking van artikel 3 zijn voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2, onder a betreffende een gewasbeschermingsmiddel op basis van micro-organismen, de volgende bedragen verschuldigd:
a. samenstelling en biologische eigenschappen van het middel en het micro-organisme: € 4.675,–
b. de werkzaamheid van het middel: € 5.620,–
c. de toxiciteit van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en de omzettingsproducten:
1. acute toxiciteit:
a. bepaling acute orale toxiciteit: € 105,–
b. bepaling acute inhalatoire toxiciteit: € 105,–
c. bepaling acute percutane toxiciteit: € 105,–
d. bepaling van de huidirritatie: € 105,–
e. bepaling van de oogirritatie: € 105,–
f. bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 105,–
2. basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme: € 685,–
3. acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit:
a. acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
b. acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
c. acute intraperitoneale/subcutane eenmalige dosis: € 840,–
4. genotoxiciteitsproeven in vitro:
a. Salmonella typhimurium terugmutatietest: € 420,–
b. Escherichia coli terugmutatietest: € 420,–
c. genmutatietest in zoogdiercellen: € 420,–
d. Saccharomyces cerevisiae genmutatietest: € 420,–
e. in vitro mammalian cytogenetic test: € 420,–
f. in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells: € 420,–
g. Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay: € 420,–
h. DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells: € 420,–
5. celkweek onderzoek: € 685,–
6. informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn: € 995,–
7. effecten op de gezondheid na herhaalde inhalatoire blootstelling: € 995,–
8. gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen):
a. micronucleus test: € 420,–
b. mammalian bone marrow cytogenetic test: € 420,–
c. vlekkentest bij muizen: € 420,–
d. unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells: € 420,–
e. mouse heritable translocation assay: € 420,–
f. sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster. € 420,–
9. genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen):
a. rodent dominant lethal test: € 420,–
b. mammalian spermatogonial chromosome aberration test: € 420,–
10. gegevens over blootstelling:
a. meting blootstelling toepasser: € 1.205,–
b. meting blootstelling werknemer: € 1.205,–
11. bepaling dermale absorptie: € 1.205,–
12. toxicologische gegevens niet-werkzame stoffen: € 1.205,–
13. aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen: € 1.205,–
d. residuen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders:
1. residuproeven: € 1.785,–
2. persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders: € 1.260,–
3. niet levensvatbare/levensvatbare residuen: € 685,–
e. het gedrag van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en zijn omzettingsproducten in het milieu:
1. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in de bodem: € 575,–
2. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
3. gegevens over concentraties in lucht: € 575,–
4. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in de bodem: € 575,–
5. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
6. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in lucht: € 575,–
f. effecten van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen, en de omzettingsproducten op niet-doelorganismen:
1. effecten op vogels: € 575,–
2. effecten op aquatische organismen:
a. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis: € 575,–
b. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen: € 575,–
c. effecten op de algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit: € 575,–
d. effecten op andere planten dan algen: € 575,–
3. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen: € 1.205,–
4. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen: € 1.205,–
5. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen: € 575,–
6. effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem: € 575,–
7. aanvullend onderzoek: € 1.205,–
g. indien voor enig aspect studies overlegd worden, welke niet onder de voornoemde posten vallen, zijn de tarieven van artikel 3 van toepassing.