Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3a Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 3a. Middelgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende middelgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.9 en 6 de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel totaal € 5.620,–
       
  de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel    
7.1 acute toxiciteit    
7.1.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 105,–
7.1.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 105,–
7.1.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 105,–
7.1.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 105,–
7.1.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 105,–
7.1.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 105,–
7.1.7 studie naar combinaties van middelen kostprijs kostprijs
7.3.1 t/m 7.5.4 gegevens over blootstelling Totaal € 1.285,–
7.6 dermale absorptie    
7.6.1 in vivo onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
7.6.2 in vitro onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
       
  residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
8.1.1 aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd gewas groep € 645,–
8.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten gewas groep € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
8.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
8.3 aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd gewas groep € 1.930,–
8.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
8.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
8.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
8.4 onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
8.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
8.5.1 eigenschappen van het residu studie € 965,–
8.5.2 pulp en balans studie, follow-up studie studie € 645,–
8.6 bepaling van residuen in volggewassen gelabelde w.s. € 1.285,–
8.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
9.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
9.1.1 aerobe afbraaksnelheidstudie studie € 965,–
9.1.2. anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
9.2 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
9.2.1 bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
9.2.2 bodemresidustudie studie € 645,–
9.2.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
9.3 adsorptie en desorptie in de bodem    
9.3.1 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
9.3.2 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
9.3.2 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
9.3.3 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
9.3.3 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht    
9.9 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
       
9.10 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van het gewasbeschermingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen    
10.1 vogels    
10.1.6 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
10.1.7 proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
10.1.8 bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.1.9 bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
  aquatische organismen    
10.2.1 vissen    
10.2.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
10.2.2.2 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
10.2.2.3 effecten op de groei van algen studie € 485,–
10.2.3 microcosmos-/mesocosmosstudie studie € 5.140,–
10.2.5.1 chronische blootstelling vis studie € 645,–
10.2.5.2 aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage) studie € 645,–
10.2.5.3 aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test) studie € 645,–
10.2.6.1a chronische daphnia 21 dagen studie € 645,–
10.2.6-7 aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen kostprijs kostprijs
  gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels    
10.3.2.2. bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.3.2.3. bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
10.3.3. proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
  geleedpotigen    
10.4.2.1-2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
10.4.3 residuproef met bijen totaal € 645,–
10.4.4 kooiproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.5 veldproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.7 tunnelproeven met bijen studie € 1.930,–
  andere geleedpotigen dan bijen    
10.5.1 proeven op standaard laboratoriumschaal studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat) studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue) studie € 965,–
10.5.3 proeven onder semi-veldomstandigheden studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (single species) studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (multispecies) studie € 5.140,–
  regenwormen    
10.6.2 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
10.6.3 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
10.6.5 bioconcentratie (residu) in regenworm totaal € 645,–
10.6.4 veldstudies met regenwormen studie € 2.570,–
10.6.6 effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem studie € 645,–
10.6.7 litterbag studie   € 1.285,–
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
10.7.1 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
10.7.2 overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem kostprijs kostprijs
       
  andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
10.8.1 laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
10.8.1.4. veldstudies (single species) terrestrische planten studie € 1.930,–
10.8.1.4. veldstudies (multispecies) terrestrische planten studie € 5.140,–
10.8.2 laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna studie € 485,–
10.8, 10.9 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
10.8, 10.9 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs