Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 3. stofgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende stofgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel totaal € 5.620,–
       
1 en 4.2 de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden totaal € 630,–
2 de fysisch chemische eigenschappen van een stof totaal € 630,–
       
  de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet    
4.3 voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder totaal € 210,–
4.4 voor de bepaling van residuen in de bodem totaal € 105,–
4.5 voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater totaal € 105,–
4.7 voor de bepaling van residuen in de lucht totaal € 105,–
4.8 voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels totaal € 105,–
       
  de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet    
5.1. metabolisme en kinetiek in proefdieren totaal € 4.820,–
  acute toxiciteit    
5.2.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 325,–
5.2.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 325,–
5.2.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 805,–
5.2.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 325,–
5.2.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 325,–
5.2.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 645,–
  kortdurend toxiciteitsonderzoek    
5.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening totaal € 1.285,–
5.3.2 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat) totaal € 1.285,–
5.3.3 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier) totaal € 1.285,–
5.3.4 onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond) totaal € 1.285,–
5.3.5 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening totaal € 965,–
5.3.6 onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening totaal € 1.610,–
5.3.7 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening totaal € 1.285,–
5.3.8 onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening totaal € 1.610,–
  genotoxiciteitsproeven in vitro    
5.4.1 Salmonella typhimurium terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Escherichia coli terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae genmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay totaal € 325,–
5.4.2 in vitro mammalian cytogenetic test totaal € 485,–
5.4.2 in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells totaal € 485,–
5.4.3 genmutatietest in zoogdiercellen totaal € 485,–
5.4.3 DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells totaal € 485,–
  gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)    
5.4.4 micronucleus test totaal € 805,–
5.4.5 mammalian bone marrow cytogenetic test totaal € 805,–
5.4.5 vlekkentest bij muizen totaal € 805,–
5.4.5 unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells totaal € 805,–
5.4.5 mouse heritable translocation assay totaal € 805,–
  sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster totaal € 805,–
  genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)    
5.4.6 rodent dominant lethal test totaal € 805,–
5.4.6 mammalian spermatogonial chromosome aberration test totaal € 805,–
5.5.1 toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit totaal € 1.930,–
5.6.1 multigeneratieonderzoek totaal € 1.930,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) totaal € 1.285,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn) totaal € 1.285,–
5.7.1. acute neurotoxiciteit bij de rat totaal € 965,–
5.7.2 onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit totaal € 1.285,–
5.8–5.10 overige toxiciteit of medische gegevens kostprijs kostprijs
       
  residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
6.1.1, 6.1.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd gewas groep € 645,–
6.2.1 gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
6.2.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
6.2.4 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
6.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
6.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
6.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
  onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
6.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
6.5.1. eigenschappen van het residu studie € 965,–
6.5.2. pulp en balans studies, follow-up studies studie € 645,–
6.6.1 bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) gelabelde w.s. € 1.285,–
6.6.2. bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven) studie € 1.285,–
6.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs Kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
7.1 en 7.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
7.1.1. aerobe afbraakroutestudie studie € 965,–
7.1.2. anaerobe afbraak routestudie studie € 965,–
7.1.3. bodemfotolyse studie € 965,–
7.2.1/7.2.3 aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC studie € 965,–
7.2.2 aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC studie € 965,–
7.2.4/7.2.5 anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
7.3 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
7.3.1. bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
7.3.2 bodemresidustudie studie € 645,–
7.3.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
7.4 adsorptie en desorptie in de bodem    
7.4.1/7.4.2 adsorptiestudie studie € 965,–
7.4.3/7.4.4 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
7.4.5 kolomstudies met verouderd residu studie € 1.285,–
7.4.7 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
7.4.7 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
7.4.8 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
7.4.8. standaardisatiestudie studie € 1.930,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water    
7.5 hydrolytische omzetting in water studie € 645,–
7.6 fotochemische omzetting in water studie € 965,–
7.7 ready biodegradability in water studie € 325,–
7.8 omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen studie € 1.285,–
7.9 onderzoek in de verzadigde zone studie € 1.930,–
7.4.1/7.4.2 adsorptie aan slibdeeltjes studie € 965,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de luch t    
7.10 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
7.12, 7.13 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen    
  vogels    
8.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
8.1.2 dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck totaal € 645,–
8.1.3. dieetonderzoek voor tweede vogelsoort totaal € 645,–
8.1.4 subchronische en reproductietoxiciteit totaal € 965,–
  aquatische organismen    
  vissen    
8.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
8.2.2–8.2.5 chronische toxiciteit voor vissen studie € 645,–
8.2.6 bioconcentratie bij vissen totaal € 645,–
  ongewervelde aquatische organismen    
8.3.1 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
8.3.2 chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 645,–
8.4.a effecten op de groei van algen studie € 485,–
8.6a bepaling effect op waterplanten studie € 645,–
8.5 effecten op sedimentorganismen studie € 485,–
  geleedpotigen    
  bijen    
8.7.1, 8.7.2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
8.7.4 voedingsproef met bijenbroed totaal € 645,–
  toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen    
8.8 effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)    
  regenwormen    
8.9.1 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
8.9.2 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
  bioconcentratie in regenworm (zie middel)    
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
8.10 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
8.15 invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater totaal € 645,–
  effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
  laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
8.16.1 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
8.16.2 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
       
  afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico ( MTR )    
  afleiden MTR bodem totaal € 5.780,–
  afleiden MTR water totaal € 9.795,–
  update MTR bodem totaal € 3.215,–
  update MTR water totaal € 3.215,–