Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
- Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 23 Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.205,–.
2.
Voor de beoordeling of een gewasbeschermingsprobleem een knelpunt vormt, is het volgende bedrag verschuldigd:
a. indien het een nog niet eerder aangevraagd gewasbeschermingsprobleem betreft: € 4.140,–
b. indien het gewasbeschermingsprobleem eerder is aangevraagd, maar niet als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–
c. indien het gewasbeschermingsprobleem voor de direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–
d. indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 650,–
3.
Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt is het volgende bedrag verschuldigd: € 9.000,–.
4.
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. volksgezondheid
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
b. toxicologie:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
c. milieu:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
d. werkzaamheid:
1. Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–
e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
5.
Indien de aanvraag tot toelating van een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel geen consumptiegewas betreft zijn, in afwijking van het vierde lid, de volgende bedragen verschuldigd:
a. volksgezondheid
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 210,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 210,–
b. toxicologie:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
c. milieu:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
d. werkzaamheid:
Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–
e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.