Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Producteisen
+ § 3. Verpakkingseisen
§ 4. Rapportageverplichtingen
+ § 5. Verkoopbeperkingen
+ § 6. Rookverbod en uitzondering op het rookverbod
- § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tabaks- en rookwarenbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 7.1
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag op artikel 2.2 van dit besluit.
Artikel 7.2
De volgende besluiten worden ingetrokken:
Aanduidingenbesluit tabaksproducten ;
Besluit maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en shag ;
Besluit rookverbod ;
Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten ;
Besluit tabaksverkoop in justitiële inrichtingen ;
Besluit tabaksautomaten ;
Besluit criteria laboratoria Tabakswet .
Artikel 7.3
Tabaksproducten die zijn geproduceerd voor 20 mei 2016 en die voldoen aan het Aanduidingenbesluit tabaksproducten zoals dat luidde op 27 maart 2014 mogen worden verkocht tot 20 mei 2017.
Artikel 7.4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Tabakswet.
Artikel 7.5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.