Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De aanvraag om subsidie
+ § 3. Verplichtingen voor de subsidie-aanvrager en -ontvanger
- § 4. Subsidieverlening
+ § 5. Voorschotverlening
+ § 6. Subsidievaststelling
+ § 7. Vrijwaring
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Subsidie wordt slechts verleend indien:
a. de te subsidiëren activiteit doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd,
b. het gezien de ontwikkelingen in de detailhandelssector, daartoe behorende subsectoren, het bedrijfsleven of de maatschappij in het algemeen, wenselijk is de te subsidiëren activiteit op het geplande moment uit te voeren, en
c. de subsidie-aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat zijn financiële middelen, met in begrip van de subsidie, voldoende zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.
2.
Indien de subsidieaanvrager voor dezelfde subsidiabele activiteiten tevens subsidie bij een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of subsidie van een ander bestuursorgaan ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, en wordt met die andere subsidies of inkomsten rekening gehouden bij de subsidieverstrekking.