Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Subsidiebesluit SER

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad per boekjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidies (Subsidiebesluit SER)
Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 51 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 4:58 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;
Raad: de Sociaal-Economische Raad;
Awb: de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2
Op door de Raad per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen is afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing, met inachtneming van de navolgende bepalingen.
Artikel 3
De algemeen secretaris van de Raad is toezichthouder als bedoeld in artikel 4:59 van de Awb. De algemeen secretaris kan medewerkers van de Raad mandateren namens hem als toezichthouder op te treden.
Artikel 4
De aanvraag van de subsidie wordt vóór 1 september ingediend bij het dagelijks bestuur.
Artikel 5
De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het dagelijks bestuur voor het verrichten van de rechtshandelingen, genoemd in artikel 4:71 van de Awb.
Artikel 6
Bij de subsidieverlening kan worden bepaald dat de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een jaarrekening overlegt in plaats van een financieel verslag.
Artikel 7
Artikel 4:78 van de Awb is niet van toepassing op de subsidie die is verstrekt aan een provincie ten behoeve van een provinciaal overleg- en adviesorgaan dat in publiekrechtelijke zin deel uitmaakt van die provincie.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidiebesluit SER.
Den Haag, 19 december 2003
voorzitter
algemeen secretaris