Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Aansluitingsbijdrage
Artikel 3. Basisbijdrage en variabele bijdrage
Artikel 4. Bevoegdheden bestuur
Artikel 5. Bevoegdheden directeur
Artikel 6. Vaststelling variabele bijdragen bereiders en importeurs
Artikel 7. Inning
Artikel 8. Nadere specificatie verschuldigde bijdragen
Artikel 9. Uitstel van betaling
Artikel 10. Bijdragen additionele werkzaamheden
Artikel 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Skal-Bijdragereglement

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1. De aangeslotene, als bedoeld in artikel 5 van de statuten, is jaarlijks ter dekking van de kosten van toezicht en keuring aan de Stichting verschuldigd:
a. een basisbijdrage (landbouwers, bereiders, importeurs, handels- en opslagbedrijven);
b. een variabele bijdrage (bereiders en importeurs).
2. De basisbijdrage is gerelateerd aan het aantal en type activiteiten waarvoor men is aangesloten en wordt berekend naar rato van het aantal kwartalen dat men is aangesloten (waarbij een gedeelte van een kwartaal als geheel kwartaal wordt gerekend). De kwartalen lopen van 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september, 1 oktober tot en met 31 december.
3. De variabele bijdrage voor bereiders en importeurs wordt gebaseerd op de verkoopwaarde (omzet) van de onder certificatie vallende voortgebrachte en/of verhandelde producten, in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bijdrage verschuldigd is. Indien sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 8, lid 4, is dit echter de verkoopwaarde (omzet) van de onder certificatie vallende voortgebrachte en/of verhandelde producten in de periode dat de bereider of importeur aangesloten is geweest.