Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 9 Samenwerkingsverordening 1993

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De advocaat die is betrokken bij enige vorm van samenwerking, een samenwerkingsverband daaronder begrepen, is verplicht desgevraagd de terzake door de Raad van Toezicht gewenste inlichtingen te verstrekken.
2.
De advocaat verleent geen medewerking aan de totstandkoming of wijziging van een samenwerkingsverband voordat de Raad van Toezicht heeft beslist over de vraag of de voorwaarden waaronder het samenwerkingsverband wordt aangegaan of gewijzigd, de wijze van naar buiten optreden daaronder begrepen, voldoen aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
3.
Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing op het toetreden van nieuwe deelnemers aan een bestaand samenwerkingsverband, waarover de in het voorgaande lid bedoelde beslissing reeds werd gegeven.
4.
Wanneer een samenwerkingsverband is gevestigd in meer dan één arrondissement, kan de Raad van Toezicht aan wie een beslissing is gevraagd overleg plegen met de andere betrokken Raad danwel Raden van Toezicht. Voorts kunnen de betrokken Raden van Toezicht besluiten dat een hunner de beslissing zal nemen.