Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 10 Samenwerkingsverordening 1993

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Van een beslissing ingevolge deze Verordening door de Raad van Toezicht gegeven staat de betrokken advocaat of advocaten beroep open bij de Algemene Raad.
2.
De Secretaris van de Raad van Toezicht zendt onverwijld een afschrift van elke beslissing als bedoeld in het vorige lid aan de betrokken advocaat of advocaten en aan de secretaris van de Algemene Raad.
3.
Het beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de dag van verzending van het in het tweede lid bedoelde afschrift, bij een met redenen omklede memorie, in tweevoud in te dienen bij de Secretaris van de Algemene Raad, ieder exemplaar vergezeld van een afschrift van de beslissing waartegen beroep open staat. De Secretaris van de Algemene Raad geeft onverwijld kennis aan de betrokken Raad van Toezicht.
4.
De Algemene Raad kan binnen dertig dagen na de dag van verzending van het in het tweede lid bedoelde afschrift aan de betrokken advocaat of de betrokken advocaten en aan de Raad van Toezicht mededelen, dat naar zijn aanvankelijk oordeel die beslissing niet in stand kan blijven.
5.
In de gevallen bedoeld in lid 3 en 4 roept de Algemene Raad de betrokken advocaat of advocaten zo spoedig mogelijk op teneinde hen in de gelegenheid te stellen in een vergadering van de Algemene Raad hun standpunt nader toe te lichten. De Raad van Toezicht, die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven, is bevoegd, en op verzoek van de Algemene Raad verplicht, al dan niet ter vergadering van de Algemene Raad, nadere inlichtingen te verschaffen.
6.
De beslissing van de Algemene Raad is met redenen omkleed.
7.
De Secretaris van de Algemene Raad zendt van de beslissing onverwijld afschrift aan degene of degenen, die het beroep heeft of hebben ingesteld, en aan de Raad van Toezicht, die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven.