Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Algemene regels
§ 2. Inschrijving dagvaarding
§ 3. Dagvaarding van in het buitenland wonende gedaagde
§ 4. Conclusies en akten
§ 5. Comparitie na antwoord
§ 6. Uitstelregeling
§ 7. Pleidooi
§ 8. Doorhaling ter rolle
§ 9. Vakantieregeling
§ 10. Kort geding, voorzieningen bij voorraad
§ 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Rolregeling Kantonsectoren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
§ 6. Uitstelregeling
6.1. Voor het verrichten van een proceshandeling zal aan een partij op haar verzoek, dan wel ambtshalve, een termijn van vier weken worden verleend.
Bij het verlenen van deze termijn wordt, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 6.4, meegedeeld dat verlenging van de termijn slechts kan worden verkregen, indien daarvoor deugdelijke gronden bestaan.
6.2. Indien daarvoor deugdelijke gronden zijn aangevoerd, kan de rechter een nadere termijn van vier weken verlenen. Bij het verlenen van deze termijn wordt meegedeeld dat de rechter voornemens is geen verdere termijn toe te staan.
6.3. In afwijking van het in de artikelen 6.1 en 6.2 bepaalde worden standaard afwijkende termijnen gehanteerd in locaties van de kantonsectoren die daartoe op grond van dringende organisatorische redenen hebben besloten. Deze locaties en de door deze gehanteerde termijnen worden vermeld in de aan dit reglement gehechte appendix I.
6.4. Het in artikel 6.2 bepaalde geldt niet:
- in zaken waarin een tussenvonnis is gewezen;
- in een incident.
In die gevallen wordt dadelijk meegedeeld dat de rechter voornemens is geen nadere termijn toe te staan.
6.5. Een verzoek tot een verdere termijn dan uit de artikelen 6.1 tot en met 6.3 voortvloeit wordt afgewezen als leidende tot onredelijke vertraging van het geding, tenzij blijkt van gronden waaruit het tegendeel volgt.
6.6. Indien een verzoek tot een nadere termijn wordt afgewezen, kan de rechter bepalen dat het recht tot het verrichten van de betreffende proceshandeling is vervallen. In daarvoor in aanmerking komende gevallen zal een korte termijn worden gegeven om de handeling alsnog te verrichten. Indien het afgewezen verzoek was gedaan door beide partijen, kan worden overgegaan tot doorhaling ter rolle als voorzien in paragraaf 8.