Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Algemene bepalingen
- Uitkering gewezen gouverneur
- Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioenen
- Berekening nabestaandenpensioenen
- Samenloop van pensioenen
- Verval van pensioen en uitkering
- Ingang en einde van pensioen en uitkering
- Administratieve bepalingen
- Beroep en herziening
- Overgangsbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 40 Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De voor de datum van inwerkingtreding van deze rijkswet krachtens de in artikel 38 genoemde koninklijke besluiten verworven rechten en uitzichten blijven gehandhaafd.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt voor de Gouverneurs die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet, doch na 1 januari 1962 als zodanig bij koninklijk besluit zijn benoemd op grond van artikel 1, tweede lid, van het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk artikel 1, tweede lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Suriname, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen.
3.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid zijn de artikelen 31 tot en met 37 van deze rijkswet van toepassing op de belanghebbenden als bedoeld in het tweede lid.