Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Algemene bepalingen
- Uitkering gewezen gouverneur
- Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioenen
- Berekening nabestaandenpensioenen
- Samenloop van pensioenen
- Verval van pensioen en uitkering
- Ingang en einde van pensioen en uitkering
- Administratieve bepalingen
- Beroep en herziening
- Overgangsbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 36 Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Een herzieningsbeschikking werkt terug tot het tijdstip van inwerkingtreding van de herziene beschikking, tenzij de herzieningsbeschikking anders bepaalt.
2.
Indien een beschikking als bedoeld in artikel 35 is genomen binnen vier maanden na de dagtekening van de herziene of herstelde beschikking, onderscheidenlijk binnen vier maanden nadat Onze Minister bericht heeft ontvangen van wijziging in de feiten als bedoeld in artikel 35, tweede lid, is Onze Minister bevoegd tot terugvordering of verrekening van de te veel betaalde bedragen.
3.
Terugvordering of verrekening van teveel betaalde bedragen vindt, behoudens het tweede lid, slechts plaats indien belanghebbende redelijkerwijs had moeten begrijpen dat er teveel werd uitbetaald, onderscheidenlijk indien belanghebbende heeft nagelaten Onze Minister kennis te geven van een wijziging in de feiten, hoewel dit redelijkerwijs van belanghebbende mocht worden verwacht.