Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Algemene bepalingen
- Uitkering gewezen gouverneur
- Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioenen
- Berekening nabestaandenpensioenen
- Samenloop van pensioenen
- Verval van pensioen en uitkering
- Ingang en einde van pensioen en uitkering
- Administratieve bepalingen
- Beroep en herziening
- Overgangsbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 35 Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Onze Minister herziet een door hem genomen beschikking, indien:
a. aan die beschikking een feitelijke onjuistheid ten grondslag ligt, dan wel
b. na die beschikking blijkt dat aan die beschikking andere feiten ten grondslag dienen te worden gelegd.
2.
Onze Minister wijzigt een beschikking, indien na de beschikking de feiten waarmee in die beschikking rekening is gehouden, zodanig zijn gewijzigd, dat die beschikking anders zou luiden als die nog zou moeten worden genomen.
3.
Onze Minister herstelt een door hem genomen beschikking, indien daarin een onjuistheid anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid voorkomt.
4.
Indien vijf jaren zijn verstreken na de dagtekening van een voor herziening, wijziging of herstel vatbare beschikking, kan Onze Minister dit artikel buiten toepassing laten.