Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Omschrijvingen. Het begrip octrooi. Onderwerpen waarvoor en personen aan wie octrooi wordt verleend
+ Hoofdstuk II. Wijze waarop octrooi wordt verleend
+ Hoofdstuk IIA. Bepalingen betreffende Europese octrooien
+ Hoofdstuk IIB. Beperking van octrooien
- Hoofdstuk III. Rechtsgevolgen van het octrooi
- Hoofdstuk IV. Duur van het octrooi. Opeising
+ Hoofdstuk V. Behandeling van geschillen betreffende octrooien voor de rechter
+ Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen voor de Nederlandse Antillen en Aruba
+ Hoofdstuk VII. Invoerings- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 34b Rijksoctrooiwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2004.
1.
Onverminderd artikel 33, tweede lid, eerste volzin, ontstaat een licentie door:
a. een uitspraak van de Arbitrage-Commissie, als bedoeld in artikel 20 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ( Trb. 1957, 92);
b. een besluit van de Octrooiraad ter uitvoering van artikel 21 van genoemd verdrag.
2.
Ten aanzien van een licentie, ontstaan door een eindbeslissing als bedoeld in het eerste lid, onder a , is artikel 33, tweede lid, tweede en derde volzin, van overeenkomstige toepassing.
3.
Ten aanzien van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder b , is artikel 34, vijfde lid, eerste, vierde en vijfde volzin, zesde lid, eerste, tweede en laatste volzin, zevende en achtste lid, eerste, tweede en derde volzin, van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van een door zodanig besluit ontstane licentie is artikel 34, achtste lid, vierde volzin, en negende lid, laatste volzin, van overeenkomstige toepassing.
4.
Een licentie als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba.