Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Omschrijvingen. Het begrip octrooi. Onderwerpen waarvoor en personen aan wie octrooi wordt verleend
- Hoofdstuk II. Wijze waarop octrooi wordt verleend
+ Hoofdstuk IIA. Bepalingen betreffende Europese octrooien
+ Hoofdstuk IIB. Beperking van octrooien
+ Hoofdstuk III. Rechtsgevolgen van het octrooi
- Hoofdstuk IV. Duur van het octrooi. Opeising
+ Hoofdstuk V. Behandeling van geschillen betreffende octrooien voor de rechter
+ Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen voor de Nederlandse Antillen en Aruba
+ Hoofdstuk VII. Invoerings- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 22e Rijksoctrooiwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2004.
1.
De intrekking van een ter inzage gelegde of openbaar gemaakte aanvrage heeft tegenover derden geen gevolg:
a. zolang geen vier maanden na de terinzagelegging onderscheidenlijk de openbaarmaking van de aanvrage zijn verstreken;
b. zolang niet onherroepelijk is beslist op een krachtens artikel 22G ingediend verzoekschrift onderscheidenlijk een krachtens artikel 25 ingediend en op artikel 9, 10 of 11 gegrond bezwaarschrift;
c. zolang niet onherroepelijk is beslist op rechtsvorderingen ter zake van de aanvrage, die blijkens in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven stukken zijn ingesteld.
2.
Wanneer krachtens een onherroepelijke beslissing als bedoeld in het eerste lid, onder b of c, de aanspraak op octrooi toekomt of mede toekomt aan een ander dan de aanvrager, wordt de intrekking geacht niet te zijn geschied.
3.
De Octrooiraad tekent een intrekking in de openbare registers aan en geeft daarvan kennis in het in artikel 25 bedoelde blad, zodra die intrekking tegenover derden gevolg heeft.