Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Beschrijving
Strafvorderingsbeleid
1. Polaris-systematiek
2. Transigeren of dagvaarden
3. Het voegen van de benadeelde partij
4. Recidive
5. Sancties overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:
6. Sancties voor als misdrijven aangewezen economische delicten, te weten overtredingen van voorschriften gesteld bij:
7. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 33, lid 3, Arbowet ’98
8. Economisch voordeel
9. Voorlopige maatregel
10. Bijkomende straffen
10.1. (voorwaardelijke) stillegging
10.2. Publicatie vonnis
11. Omvang onderneming
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2010.
6. Sancties voor als misdrijven aangewezen economische delicten, te weten overtredingen van voorschriften gesteld bij:
art. 28, lid 7, Arbowet ’98 art. 32 Arbowet ’98
niet naleven stillegging
mogelijk ontstaan van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van één of meer werknemers

De maximale straf, die opgelegd kan worden voor deze delicten is ex artikel 6, lid 1, onder 2º, van de WED ‘een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie’.Overtredingen ex. artikel 28, zevende lid
Categorie Transactie Eis ter zitting 1e recidive 2e c.q. herhaalde recidive
Werkgever Ten minste 100 punten voorts sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. + 20% + 50% + 100%
Overtredingen ex. artikel 32 Arbowet '98
Categorie Transactie Eis ter zitting 1e recidive 2e c.q. herhaalde recidive
Werkgever n.v.t. Boete (of gevangenisstraf of beide bij natuurlijk persoon), sterk afhankelijk van feiten en omstandig heden waaronder het feit werd gepleegd. Hoogte van de te vorderen boete kan gerelateerd worden aan de som van de bestuurlijke boetes, die opgelegd zouden kunnen worden voor de onderliggende beboetbare feiten. De som van deze boetebedragen dient dan ten minste verdubbeld te worden. + 50% + 100%

In verband met de bewijsbaarheid kan het een optie zijn om, tegelijkertijd met of in plaats van overtredingen van de Arbowet ’98 , te vervolgen voor overtreding van de artikelen 307 of 308 Wetboek van Strafrecht (WvSr). De maximale straf op deze laatstgenoemde feiten is gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden c.q. zes maanden of een geldboete van de vierde categorie.