Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2007.
Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 2, vierde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 en artikel 2 van het Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000,
op 10 juli 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Gezondheidsdienst : de Gezondheidsdienst voor Dieren
1.
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 overgenomen.
2.
Voorts wordt verstaan onder:
1.
Voor de bestrijding van de kosten verbonden aan het beoordelen en het onderhouden van de ontheffing is de ondernemer die een ontheffing aanvraagt per UBN retributiebedragen verschuldigd.
2.
De retributiebedragen als bedoeld in het eerste lid worden door het bestuur bij besluit vastgesteld en bestaan uit:
a. een eenmalig bedrag per ingediende aanvraag en
b. een bedrag per jaar.
1.
Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de Gezondheidsdienst, te dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene, die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.
2.
Voor zover het bepaalde in het eerste lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de voorzitter. De betaling dient te geschieden binnen één maand na dagtekening van de oplegging.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.
Artikel 5
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002'.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris