Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel II. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel III. Wijziging van de Beroepswet
Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel VIII. Wijzing van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XII. Wijziging van de Wet investeren in jongeren
Artikel XIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIV. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie
Artikel XV. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden
Artikel XVI. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XVII. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XVIII. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel XIX. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Artikel XX. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXI. Wijziging van de Ziektewet
Artikel XXIa. Wijziging van de Pensioenwet
Artikel XXIb. Wijziging van de Pensioenwet in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie premiepensioeninstellingen
Artikel XXIc. Wijziging van de Wet introductie premiepensioeninstellingen
Artikel XXId. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Artikel XXIe. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen
Artikel XXIf. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening
Artikel XXII. Inwerkingtreding
Artikel XXIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reparatiewet SZW 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 13 december 2010 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXIc. Wijziging van de Wet introductie premiepensioeninstellingen
[Wijzigt de Wet introductie premiepensioeninstellingen.]
Artikel XXII. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XXIII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet SZW 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 13 december 2010
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,