Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 1a–1d. Groot schoolbestuur (eigen risicodrager)
Artikel 2. Afwezigheidsgronden
Artikel 3–4. Premiebetaling
Artikel 4a–4j. Premiedifferentiatie
Artikel 5–13. Bekostiging van de vervanging ten laste van het Vervangingsfonds
Artikel 14–17. Bekostiging van de vervanging van onderwijspersoneel dat niet onder de verplichte aansluiting van het Vervangingsfonds valt
Artikel 18. Vervangingspools
Artikel 19–20b. Vervanging van leraren
Artikel 21–22b. Bepalingen met betrekking tot de vervanging van de directie
Artikel 23. Vervanging onderwijsondersteunend personeel, waaronder ook worden begrepen bovenschools management en leden van een college van bestuur
Artikel 23a–23b. Vervanging van personeel in dienst bij een Centrale Dienst
Artikel 23c. Vervanging van combinatiefuncties
Artikel 24. Subsidies
Artikel 25–28. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 1 Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012-2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 2. Afwezigheidsgronden
Toelichting op artikel 2 lid 1
Dit artikel somt de vormen van afwezigheid op die voor vervanging, bekostigd ten laste van het Vervangingsfonds, in aanmerking komen.Grote schoolbesturen (eigen risicodragers)
Met uitzondering van ziekteverlof, komen alle in artikel 2 genoemde vormen van verlof vanaf de eerste dag van afwezigheid voor bekostigde vervanging in aanmerking. Bij de vervanging van onderwijsondersteunend personeel, bovenschools management en leden van een college van bestuur, dient echter wel rekening te worden gehouden met de in de artikel 23 genoemde wachttijd.Ziekteverlof
Bij ziekteverlof als afwezigheidsgrond wordt bepaald dat het bevoegd gezag de in artikel 2, tweede en derde lid, artikel 4, vierde lid, en artikel 5, gestelde voorschriften uit de ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’ (25 maart 2002, Stcrt. 2002, 60 ) in acht neemt. Dit houdt ondermeer in dat, als er naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, het bevoegd gezag binnen 6 weken na de eerste ziektedag van betrokkene een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst moet hebben gevraagd. Als pas na 6 weken blijkt dat het verzuim langdurig dreigt te worden, moet er op dat moment ogenblikkelijk advies gevraagd worden. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het bedoelde oordeel in het dossier aanwezig is. Alleen bij kortdurend verzuim is een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst niet voorgeschreven.
Uit de ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’:
1 het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, zoals bedoeld in artikel 2;