Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK 2. AANWIJZING VAN PARTICULIERE INRICHTINGEN
+ HOOFDSTUK 3. RIJKSINRICHTINGEN
+ HOOFDSTUK 4. AANTEKENINGEN
+ HOOFDSTUK 5. COMMISSIE VAN TOEZICHT EN BEKLAGCOMMISSIE
+ HOOFDSTUK 6. Plaatsing en overplaatsing
+ HOOFDSTUK 7. ONGEOORLOOFDE AFWEZIGHEID EN ANDERE BIJZONDERE VOORVALLEN
+ HOOFDSTUK 8. VERPLEGINGS- EN BEHANDELINGSPLAN EN EVALUATIE
+ HOOFDSTUK 9. HET VERPLEEGDEDOSSIER
+ Hoofdstuk 10. (Onvrijwillige) geneeskundige behandeling
+ HOOFDSTUK 10a. TOEZICHT OP TELEFOONGESPREKKEN
+ HOOFDSTUK 11. GEESTELIJKE VERZORGING
+ HOOFDSTUK 12. EIGEN GELD EN ARBEIDSLOON
+ HOOFDSTUK 13. MEDEZEGGENSCHAP
- HOOFDSTUK 14. VERLENGING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING
+ HOOFDSTUK 15. BIJWONEN GERECHTELIJKE PROCEDURE
+ Hoofdstuk 16. Verlof en proefverlof
+ HOOFDSTUK 17. VOORWAARDELIJKE BEËINDIGING VAN HET BEVEL TOT VERPLEGING EN TER BESCHIKKING GESTELDEN MET VOORWAARDEN
+ HOOFDSTUK 18. VEREISTEN AAN INRICHTINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 38A, TWEEDE LID, WETBOEK VAN STRAFRECHT
+ HOOFDSTUK 19. BELONING EN VERGOEDING TOLK EN PERSONEN IN HET KADER VAN EEN BEKLAG- OF BEROEPSZAAK
+ HOOFDSTUK 20. KOSTEN
+ HOOFDSTUK 21. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 46 lid 3 Reglement verpleging ter beschikking gestelden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
3.
Bij het advies wordt een afschrift van de aantekeningen, bedoeld in artikel 509o, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafvordering, overgelegd alsmede, indien het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden niet zelf psychiater is, het advies van een aan de inrichting verbonden psychiater.