Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. : Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. : Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. : Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. : Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. : Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centraledienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.6.c. Zorgformatie
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7a. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.2. Onvermijdbaarheid ontslag uit een vast dienstverband
7A.3. Onvermijdbaarheid ontslag uit tijdelijk dienstverband
Artikel 7b. : Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Zorgformatie
7B.4. Toetsingsdatum
Artikel 8. : Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen verschillende soorten personeel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. : Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. : Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Toelichting op artikel 14
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 12 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

12.1.
Ter uitwerking van de in dit reglement opgenomen bepalingen omtrent toetsing van het ontslag worden door het bevoegd gezag de volgende formulieren gehanteerd en toelichtingen verstrekt:
De melding van een ontslag genoemd in artikel 7, 7A of 7B bestaat uit:
a. een ingevuld formulier ‘Opgave medewerker’;
b. een ingevuld formulier ‘Opgave rijksbekostiging’ of, indien het de melding van het ontslag bij een centrale dienst betreft, een ingevuld formulier ‘Opgave schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst’;
c. per ontslag de gegevens als genoemd in artikel 7.6 sub d en sub e, indien het een uitgesteld ontslag betreft.
De melding van ontslag genoemd in artikel 8 bestaat uit:
a. een ingevuld formulier ‘Opgave medewerker’;
b. een ingevuld formulier ‘Opgave kwalitatieve frictie’.
De melding van een ontslag genoemd in artikel 9 bestaat uit:
a. een ingevuld formulier ‘Opgave medewerker’;
b. een afschrift van het ontslagbesluit.
De melding van een ontslag genoemd in artikel 11 bestaat uit:
a. een ingevuld formulier ‘Opgave medewerker’;
b. een ingevuld formulier ‘Opgave schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst’.
Bij de melding van ontslagen op grond van het genoemde in artikel 7, 7A of 7B, 8, 9 en 11, dienen eveneens de op de betreffende formulieren genoemde bijlagen te zijn gevoegd.
12.2.
Afspraken
Indien er afspraken zijn gemaakt tussen het bevoegd gezag en betrokkene over:
a. ziekteverlof en schorsing;
b. te verrichten activiteiten in het kader van de inspanningsverplichting;
c. de informatievoorziening richting het Participatiefonds;
d. de informatievoorziening richting de sector kanton van de Rechtbank;
e. de gevolgen van een beslissing van het Participatiefonds in het kader van de instroomtoets, of de gevolgen van een beslissing van UWV in het kader van de uitkeringsaanvraag;
wordt hier tevens opgave van gedaan bij de melding van ontslag op grond van het genoemde in artikel 7, 7A of 7B, 8, 9 en 11.
Uitgangspunt is dat alle informatie die het Participatiefonds in het kader van de instroomtoets van het bevoegd gezag ontvangt, wordt meegewogen in de beoordeling van het vergoedingsverzoek.