Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van het Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van een centrale dienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7A. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel
7A.3.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van het Samenwerkingsverband
7A.3.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van een centrale dienst
7A.5. Toetsingsdatum
Artikel 7B. Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Toetsingsdatum
Artikel 8. Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen onderwijspersoneel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 f 3 Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010-2011

Artikel 9. Overige ontslaggronden
Overige gronden voor toewijzing van het vergoedingsverzoek kunnen zijn:
f Ontslag op grond van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een uitspraak van de sector kanton van de Rechtbank, dan wel een uitspraak van de Commissie van Beroep, de sector bestuursrecht van de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep waarbij het beroep van de werknemer tegen het ontslag ongegrond is verklaardOntslaggrond
De reden voor het ontslag is gelegen in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een uitspraak van de sector kanton van de Rechtbank, dan wel een uitspraak van de Commissie van Beroep, de sector bestuursrecht van de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep waarbij het beroep van de werknemer tegen het ontslag ongegrond is verklaard.Onvermijdbaarheid ontslag
Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond doet zich voor indien:Sector kanton van de Rechtbank
Het bevoegd gezag een afschrift van de uitspraak van sector kanton van de rechtbank overlegt waarbij de beëindiging of het einde van het dienstverband wordt uitgesproken dan wel wordt bevestigd.
Het vergoedingsverzoek wordt afgewezen:
3 aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of