Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk Ia. Elektronische berichtgeving
+ Hoofdstuk II. Algemene en organisatorische bepalingen
+ Hoofdstuk III. Toepasselijkheid van bepalingen
+ Hoofdstuk IV. Aanstelling
+ Hoofdstuk V. Loopbaanvorming
+ Hoofdstuk VI. Bezoldiging
+ Hoofdstuk VII. Tegemoetkomingen en vergoedingen in verband met plaatsing in het buitenland
+ Hoofdstuk VIII. Dienst- en werktijden en keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket
+ Hoofdstuk IX. Vakantie en verlof
+ Hoofdstuk X. Arbeidsgezondheidskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; alsmede gezondheidskundige begeleiding van gezinsleden in verband met plaatsing in het buitenland
- Hoofdstuk XI. Rechten en verplichtingen bij reorganisaties. procedure bij reorganisaties
+ Hoofdstuk XII. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar
+ Hoofdstuk XIIa
- Hoofdstuk XIII. Disciplinaire straffen
+ Hoofdstuk XIV. Schorsing en ontslag
Hoofdstuk XV. Vervallen.
Hoofdstuk XVI. Vervallen.
Hoofdstuk XVII. Vervallen.
Hoofdstuk XVIIA. Vervallen.
+ Hoofdstuk XVIII. Lokaal indienstgenomen werknemers
+ Hoofdstuk XIX. Honoraire consulaire ambtenaren, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XX. Honoraire adviseurs, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XXI. Titels
+ Hoofdstuk XXII. Georganiseerd overleg en medezeggenschap
+ Hoofdstuk XXIII. Bezwaar
+ Hoofdstuk XXIV
+ Hoofdstuk XXV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 91 Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 91. Tenuitvoerlegging van de straf
De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zolang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.