Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk Ia. Elektronische berichtgeving
+ Hoofdstuk II. Algemene en organisatorische bepalingen
+ Hoofdstuk III. Toepasselijkheid van bepalingen
- Hoofdstuk IV. Aanstelling
+ Hoofdstuk V. Loopbaanvorming
+ Hoofdstuk VI. Bezoldiging
+ Hoofdstuk VII. Tegemoetkomingen en vergoedingen in verband met plaatsing in het buitenland
+ Hoofdstuk VIII. Dienst- en werktijden en keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket
+ Hoofdstuk IX. Vakantie en verlof
+ Hoofdstuk X. Arbeidsgezondheidskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; alsmede gezondheidskundige begeleiding van gezinsleden in verband met plaatsing in het buitenland
- Hoofdstuk XI. Rechten en verplichtingen bij reorganisaties. procedure bij reorganisaties
+ Hoofdstuk XII. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar
+ Hoofdstuk XIIa
+ Hoofdstuk XIII. Disciplinaire straffen
+ Hoofdstuk XIV. Schorsing en ontslag
Hoofdstuk XV. Vervallen.
Hoofdstuk XVI. Vervallen.
Hoofdstuk XVII. Vervallen.
Hoofdstuk XVIIA. Vervallen.
+ Hoofdstuk XVIII. Lokaal indienstgenomen werknemers
+ Hoofdstuk XIX. Honoraire consulaire ambtenaren, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XX. Honoraire adviseurs, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XXI. Titels
+ Hoofdstuk XXII. Georganiseerd overleg en medezeggenschap
+ Hoofdstuk XXIII. Bezwaar
+ Hoofdstuk XXIV
+ Hoofdstuk XXV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 17 Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De aanstelling geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.
2.
De aanstelling geschiedt in vaste dienst, tenzij er grond is een aanstelling in tijdelijke dienst te verlenen. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld.
3.
De aanstelling geschiedt in de regel met het oogmerk van wisselende functievervulling op het departement en bij vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland.
4.
Degene die geen Nederlander is, kan slechts worden aangesteld indien:
a. hem in Nederland rechtmatig verblijf is toegestaan als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 en Onze Minister voor hem beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen , tenzij die tewerkstellingsvergunning krachtens laatstgenoemde wet niet is vereist, en
b. aanstelling niet geschiedt met het in het derde lid genoemde oogmerk, maar met het oogmerk van functievervulling op het departement.
5.
Onder aanstelling in vaste dienst wordt tevens verstaan de indiensttreding van een ambtenaar in vaste dienst in algemene dienst van het rijk als bedoeld in artikel 5a van het ARAR. Voor de duur van het dienstverband bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op betrokkene niet het ARAR , maar dit reglement van toepassing.
6.
Onder aanstelling wordt niet verstaan een benoeming van een lid van de topmanagementgroep als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het ARAR.