Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Bevoegdheid Adviescommissie
Artikel 3. Samenstelling Adviescommissie
Artikel 4. Secretaris
Artikel 5. Zittingsduur
Artikel 6. Onafhankelijkheid leden Adviescommissie
Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift
Artikel 8. Vooronderzoek
Artikel 9. Hoorzitting
Artikel 10. Uitnodiging hoorzitting
Artikel 11. Quorum
Artikel 12. Openbaarheid hoorzitting
Artikel 13. Schriftelijke verslaglegging
Artikel 14. Nader onderzoek
Artikel 15. Raadkamer en advies
Artikel 16. Jaarverslag
Artikel 17. Inwerkingtreding en intrekking voorheen geldende regeling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 13 Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.
2.
Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.
3.
Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
4.
Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.