Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ I. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ II. De verwerking
- III. De opgave van gegevens door de ondernemer
+ IV. Het gebruik en beheer van de gegevens
+ V. Overige bepalingen
+ VI. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratieverordening HBD 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2005.
1.
De ondernemer is verplicht van iedere onderneming die hij drijft, de volgende gegevens te verstrekken;
a. de naam, handelsnaam en de rechtsvorm;
b. de plaats van vestiging van de onderneming en haar filialen;
c. het bedrijf of de bedrijven die worden uitgeoefend;
d. het aantal in de ondememing werkzame personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996;
e. naam en correspondentieadres van de ondernemer.
2.
De opgave moet worden verricht met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier, dat bij het hoofdbedrijfschap verkrijgbaar is. Het formulier wordt vastgesteld door de voorzitter.
1.
De ondernemer verstrekt de gegevens uiterlijk twee maanden na de aanvang van de werkzaamheden van de onderneming.
2.
Indien een bestaande onderneming haar werkzaamheden uitbreidt met een bedrijf waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, is het eerste lid van toepassing.
Artikel 10
De ondernemer is verplicht wijzigingen in de door hem opgegeven of in de door het hoofdbedrijfschap vastgelegde gegevens binnen vier weken op te geven.