Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Eisen voor registratie als deskundige Verdovende Middelen – analyse en interpretatie
B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Verdovende Middelen – analyse en interpretatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel b Registratie-eisen en toetsingsprocedure 005.1 Verdovende Middelen – analyse en interpretatie – Versie 1.0

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Verdovende Middelen – analyse en interpretatie
Om te beoordelen of een aanvrager voldoet aan de eisen voor Verdovende Middelen – analyse en interpretatie en in aanmerking komt voor registratie in het register schrijft het College NRGD een toetsingsprocedure voor die bestaat uit verplichte en optionele elementen. De toetsingsadviescommissies hebben een discretionaire bevoegdheid te bepalen of en zo ja, welke optionele onderdelen in de toetsingen worden opgenomen.
Verplichte elementen:
De beoordeling geschiedt op basis van:
algemene elementen als ingeleverd door de aanvrager als onderdeel van het aanvraagpakket; en
bewijsstukken van competentie als ingeleverd door de aanvrager, waaronder:
Optionele elementen:
Voorts kan de beoordeling ook geschieden op basis van:
? in elk geval:
indien aanwezig:
certificaten van relevante trainingen/bij- en nascholing;
bewijsstukken van registraties;
bewijsstukken van collegiale review op gemaakte zaakrapporten;
een overzicht van relevante eigen wetenschappelijke publicaties
? een lijst van minimaal 12 zaaksrapporten opgemaakt in de afgelopen 4 jaar waarin door de aanvrager tenminste is aangegeven:
het referentienummer;
het type onderzoek: sporenonderzoek, productieprocesonderzoek of vergelijkend onderzoek;
het type drugs/middelen;
de hoofdvraagstelling;
het aantal nevenvraagstellingen;
of de deskundige in de rechtszaal heeft opgetreden in deze zaak;
welke bijzonderheden in deze zaak zijn te vermelden;
of een review heeft plaatsgevonden;
3 gedetailleerde zaaksrapportages geselecteerd door het NRGD uit de lijst van minimaal 12 rapportages (van ieder type onderzoek sporen, productieproces, vergelijkend- indien mogelijk één rapport);
één gedetailleerd zaaksrapport naar eigen voorkeur in aanvulling op de zaaksrapporten geselecteerd door het NRGD.
nadere informatie zoals een onderzoek in open bronnen naar het forensisch optreden van de aanvrager in (recente) jurisprudentie of andere gedetailleerde rapporten, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor een adequate toetsing.
Aanvragers worden getoetst door een toetsingsadviescommissie van tenminste drie personen. Een toetsingsadviescommissie bestaat uit een jurist en twee vakinhoudelijk deskundigen.