Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Aanvraag
Artikel 3. Voorwaarde
Artikel 4. Verplichtingen
Artikel 5. Beoordeling
Artikel 6. Bijdrage
Artikel 7. Indienrondes
Artikel 8. Subsidieplafond
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 15 juni 2011.
Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent
Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Het Nederlands Fonds voor de Film publiceert de Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent in opdracht van het ministerie van OC&W, Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragenreglement geldt het volgende:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Scenario: een schema en beschrijving van de opeenvolging van de scènes en geschreven tekst van een film.
b. Vrijplaatsproject: de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, verbonden aan de totstandkoming van een nulversie van een scenario. Een Vrijplaatsproject kan zowel commercieel als artistiek zijn.
c. Vrijplaatsscenarist: een scenarioschrijver die al twee scenario's heeft geschreven van gerealiseerde speelfilms. Een schrijvende regisseur wordt in deze regeling niet aangemerkt als scenarist.
2.1
Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een vrijplaatsproject wordt ingediend door een vrijplaatsscenarist.
2.2
Een aanvraag wordt in de Nederlandse taal in drievoud ingediend met gebruikmaking van een voor dit doel door het fonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
2.3
Bij een aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:
Synopsis (A4)
Werkplan;
begroting;
c.v.
Artikel 3. Voorwaarde
Subsidie wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst.
4.1
In geval van subsidieverlening is de aanvrager verplicht:
tijdens de ontwikkeling van het scenario een producent te zoeken en de realiseerbaarheid te onderzoeken;
Uiterlijk een jaar na verlening van een subsidie een nulversie van het scenario en een verslag van het werkproces op te leveren.
4.2
Indien de aanvrager de in dit artikel en in de uitvoeringsovereenkomst genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.
5.1
Een aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:
kwaliteit;
originaliteit en authenticiteit;
vernieuwing;
c.v. en staat van dienst.
5.2
Op aanvragen wordt door het bestuur beslist.
Artikel 6. Bijdrage
De maximale hoogte van een financiële bijdrage bedraagt € 20.000,–.
Artikel 7. Indienrondes
Het Fonds behandelt de aanvragen jaarlijks in 2 rondes met als uiterste indiendata 1 april en 1 oktober.
Artikel 8. Subsidieplafond
Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze regeling onder aanvragers kan verdelen, bedraagt in totaal € 100.000,–.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent.
Stichting Nederlands Fonds voor de Film